Archive for April 19th, 2007

Pjan…

April 19, 2007

Fil-granet li gejjin se nhejji pjan dwar x’nahseb li ghandhom ikunu l-ghanijiet tal-Kunsill Lokali ghat-3 snin li ghandna quddiemna. Diga tlabt lista tal-kuntratti kurrenti li ghandu l-Kunsill. Diga esprimejt ruhi favur pjan ta’ immanigjar ta’ traffiku u, importanti immens: konsultazzjoni trasparenti u wiesgha dwar is-suggett. Ghandi f’mohhi ukoll bye-law indirizzata biex tizdied l-indafa f’toroq fejn hemm il-hwienet.

Niehu gost nisma’ minghandkom u niltaqa’ maghkom.

Ralph

racas@waldonet.net.mt