Gonna u knis

Affarijiet bazici izda importanti….

Nghidha b’mod car: m’inix kuntent bil-kuntratt tal-knis tat-toroq… hemm bzonn naraw x’naghmlu.

Rigward il-gonna hemm bzonn li l-kuntratt li skada f’April li ghadda jerga jinfetah ghat-tenders… ma nistax nifhem kif l-amministrazzjoni tal-Kunsill toqghod ittawwal f’dawn l-affarijiet… hemm bzonn ta’ mozzjoni ohra!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: