Mozzjonijiet: Gonna, Trasparenza, Bye-law

Dan l-ahhar ipprezentajt 3 mozzjonijiet:

1. Biex il-Kunsill ma jkomplix jinsisti li jbiddel il-pjazza ta’ quddiem il-kazin tal-Labour Party (zona pedestrijanizzata) f’parking … il-karozzi ghandna nbeghduhom mic-centru ta’ H’Attard mhux inhajjruhom jidhlu hemm! Probabbli l-mozzjoni tghaddi… issa naraw! Bi hsiebni ukoll naghfas biex il-playing field tal-housing estate jibqa’ playing field u jitranga.

2. Biex il-Kunsill jippubblika l-minuti u l-accounts fuq il-website, biex b’hekk tizded it-trasparenza.

3. Bye-law biex il-hwienet ikollhom id-dmir jipprovdu litter bins waqt il-hin tal-ftuh u jnaddfu quddiem il-hanut qabel jaghlqu… responsabbilita civika bazika!

Nirringrazzja lil Alfred Zammit (mozzjonijiet 1 u 2) u Charlo Bonnici (mozzjoni Bye-law) talli issekondaw il-mozzjonijiet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: