Sigar… u aktar

B’inizjattiva u mbuttatura tieghi thawwlu mas-sebghin sigra fosthom zebbug, znuber, ballut, harrub u gharghar hdejn Wied Rmiedi (fuq Triq Dun Mikiel Xerri, f’H’Attard). Nispera li jithallew jikbru biex jsebbhu l-inhawi.

Fir-rivista li jmiss tal-Kunsill ghandu jkun hemm avviz dwar korsijiet ta’ filghaxija li se jsiru b’inizjattiva tieghi. Nispera li ssibuhom ta’ interess.

Problemi dejjem jibqghu: it-tindif tat-toroq u tal-gonna hemm bzonn li jsiru b’aktar serjeta u li jkun hemm aktar sorveljanza tax-xoghol mill-kuntratturi. L-istess dwar il-plottijiet vojta. Ghaddiet mozzjoni li ressaqt biex issir aktar pressjoni fuq il-MEPA biex min ghadu ma beniex hajt kif jirrikjedu r-regolamenti jaghmel dan minnufih…. x’qed tistennew MEPA!?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: