Archive for February 1st, 2008

Konferma mill-MEPA… 2 ghal Malta kollha!

February 1, 2008

Tiftakru l-programm mill-MEPA (u l-Gvern) biex jinbnew hitan madwar plottijiet vojta? Ufficcjali tal-MEPA ikkonfermaw dak li kont ili insostni: biex jaraw li s-sidien ta’ dawn il-plottijiet josservaw ir-regolamenti hemm biss 2 impjegati ghal MALTA KOLLHA! Mhux ovvja li mhux qed ilahhqu!?

U sadanittant min jigi jaqa’ u jqum mir-residenti jibqa’ ghaddej …