Konferma mill-MEPA… 2 ghal Malta kollha!

Tiftakru l-programm mill-MEPA (u l-Gvern) biex jinbnew hitan madwar plottijiet vojta? Ufficcjali tal-MEPA ikkonfermaw dak li kont ili insostni: biex jaraw li s-sidien ta’ dawn il-plottijiet josservaw ir-regolamenti hemm biss 2 impjegati ghal MALTA KOLLHA! Mhux ovvja li mhux qed ilahhqu!?

U sadanittant min jigi jaqa’ u jqum mir-residenti jibqa’ ghaddej …

One Response to “Konferma mill-MEPA… 2 ghal Malta kollha!”

  1. Victor Galea Says:

    Sieheb.

    Mela ma tafx li l-MEPA hatret 2 impjegati ghal Malta u tuzzana ghal Ghawdex?

    Tassew iridu jitmejlu bil-votanti.

    Tislijiet u proset tal-blog.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: