Archive for February 10th, 2008

Ivvota AD… jekk trid BIDLA VERA

February 10, 2008

AD poster, originally uploaded by Alternattiva Demokratika.

Bhas-soltu qed jifthu l-attakki…kontra l-AD. Jippruvaw ibezzghu bil-babaw. Ovvja ghaliex. Iridu jibqghu iggranfati mal-poter dittatorjali li ghandhom. Iridu jibqghu jirromblaw minn fuq kulhadd u jagevolaw lil dawk li jiffinanzjawhom. Staqsu naqra lil Joe Saliba u jghidilkom. Nahseb Jason Micallef ghandu xi jwiegeb ukoll.

Ralph Cassar

Kandidat AD
11 DISTRETT Attard, Balzan, Mosta, Mdina
7 DISTRETT Rabat, Dingli, Zebbug