Ivvota AD… jekk trid BIDLA VERA

AD poster, originally uploaded by Alternattiva Demokratika.

Bhas-soltu qed jifthu l-attakki…kontra l-AD. Jippruvaw ibezzghu bil-babaw. Ovvja ghaliex. Iridu jibqghu iggranfati mal-poter dittatorjali li ghandhom. Iridu jibqghu jirromblaw minn fuq kulhadd u jagevolaw lil dawk li jiffinanzjawhom. Staqsu naqra lil Joe Saliba u jghidilkom. Nahseb Jason Micallef ghandu xi jwiegeb ukoll.

Ralph Cassar

Kandidat AD
11 DISTRETT Attard, Balzan, Mosta, Mdina
7 DISTRETT Rabat, Dingli, Zebbug

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: