Stagnar jew bidla?

Ibezzghu kemm ibezzghu b’xulxin il-partiti l-ohra, issa qeghdin fl-Unjoni Ewropea u l-politika fiskali taghna (VAT, munita ecc.) hija deciza minn Brussell (Il-kunsill tal-ministri, il-Bank Centrali Ewropew u l-Kummissjoni Ewropea u l-Parlament Ewropew). Daqshekk esperimenti! Gonzi u Sant iridu l-istatus quo, jippreferu lil xulxin minn demokrazija vera b’ilhna differenti.

Int tista’ ttihom risposta: VOT LILL-ALTERNATTIVA.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: