Stagnar jew bidla? » Iz-zewg kandidati ta’ AD fuq il-11-il Distrett

Ralph CASSAR qed jikkontesta l-11-il Distrett (Attard, Balzan, Mdina, Mosta) u s-7 Distrett (Dingli, Rabat, Zebbug)

Carmel CACOPARDO qed jikkontesta l-11-il Distrett (Attard, Balzan, Mdina, Mosta) u t-3 Distrett (Fgura, M’Skala, Zejtun)


2 Responses to “Iz-zewg kandidati ta’ AD fuq il-11-il Distrett”

  1. Philip M Says:

    Nawguralek Ralph min qiegh qalbi. Il-voti taghna ghalik. Jien eks Nazzjonalist u l-arroganza ta dan il-gvern qazzitni. Prosit ukoll lil Carmel Caccopardo tal-kuragg li qed juri. Qed nistennew bil-herqa it-48 siegha jghadu biex jippublika dak ir-rapport. Prosit Perit m’intix wahdek habib!!

    Inselli ghalikom

    Philip

  2. Ralph Cassar Says:

    Grazzi tal-kuragg Philip. Fil-passat hafna nies kienu kostretti jivvutaw PN minhabba hafna ragunijiet. Issa qed jakkwistaw il-liberta li jivvutaw kif vera jhosshom. Jekk trid inzuruk ikkuntattjani (ralph.cassar@alternattiva.org.mt )

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s