Bieghuna

.

L-attakki fuq AD juru li qed nolqtu fil-laham il-haj. Jippretenduna noqghodu kwieti u nhalluhom jirromblaw minn fuq kulhadd. Il-bierah il-Perit Cacopardo ghamel id-dover tieghu lejn in-nies u ppubblika r-rapport sigriet tal-MEPA dwar Sant’Antnin. Dan ir-rapport ghalkemm jitkellem dwar Marsaskala jikxef l-indhil kontinwu fil-process suppost awtonomu u demokratiku ta’ l-ippjanar.

Meta l-istituzzjonijiet ifallu GHANDNA D-DMIR li nikxfu. AD f’koalizzjoni hija GARANZIJA li l-affarijiet jimxu kif suppost u minghajr habi.

Ivvota 1 AD.

Lil GONZI, PULLICINO U SANT ma tistax tafdhom. Jekk trid lic-Caqnu fil-Gvern ivvutalhom.

Tislijiet

Ralph Cassar

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: