Just vote Green

Just vote Green, originally uploaded by Alternattiva Demokratika.

Min irid jiggranfa mal-poter AKKOST ta’ KOLLOX, juza propaganda bbazata fuq il-biza u jhabbar l-Apokalissi jekk ma jahtafx kollox taht idejh. X’gharukaza! X’misthija! Ghad hawn min jahseb li n-nies ma jafux jahsbu b’mohhom. jittratthom ta’ tfal zghar.

… nisthajlek tghid…’hawn hafna jimpressjonaw ruhhom mix-xejn, ma jafux jahsbu b’mohhhom’. Vera, forsi hekk hu. Imma nahseb li hawn numru wisq ikbar li ma jhallix ‘il-propaganda dizgustanti tghamieh.

Tislijiet
Ralph Cassar

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: