Sa l-ahhar…

rc_ad.jpg Ralph Cassar

Sa l-ahhar JIGDBU U JHARRFU, bil-PM b’kollox!

Sa l-ahhar b’disprament liema bhalu jibqghu jippruvaw ibezzghu lil min jimpressjona ruhu, lil min jitwerwer mix-xejn, lil min mohhu zghir.

Sa l-ahhar jgibu ruhhom b’mod DIZGUSTANTI U MOQZIEZ

Sa l-ahhar dawk li jithallsu biex jigdbu …jklomplu jigdbu. Ghandhom hafna x’jitilfu.

Minn naha l-ohra jien nista’ nghid li n-nies immaturaw, in-nies qed jahsbu b’mohhhom u ma jhallux il-gideb u l-ispin ta’ min huwa iddisprat ghall-poter jimpressjonhom.

Grazzi lil dawk kollha li kitbuli jew kellmuni. Grazzi mil-qalb.

Ralph Cassar

racas@waldonet.net.mt

www.maltaelection2008.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: