Archive for March 11th, 2008

Gvern ta’ minoranza. Il-mibgheda tkompli.

March 11, 2008

Kulhadd minoranza. Hadd ma gab 50%+1. Ghandna Gvern ta’ minoranza. L-MLP u l-PN bazwru s-sistema elettorali, ghamluha biex jippenalizzaw lill AD (u rnexxilhom), izda spiccaw vittmi taghha huma stess ukoll. Minoranza ghandha l-gvern kollu f’idejha. L-aktar kandidati mahmugin bhal Jeffrey Pullicino Orlando l-aktar li marru tajjeb. Anke s-suppost ‘ucuh godda’ fi hdan l-PN stess baqghu l-art. Dan il-fatt biss jixhed car il-mentalita medjevali tal-masses li huma skuzawni l-espressjoni ‘politikament injuranti’ – il-valuri taghhom huma: l-partit l-ewwel, il-partit akkost ta’ kollox.

Sadanittant il-mixtrija u baxxa Daphne Caruana Galizia tkompli tivvomta, tigdeb u taghmilha tal-hamalla. Qeghdha f’kumpanija tajba. Se tibqa’ timpala l-liri minn kuntratti tal-gvern. Se tkompli tigdeb u tkisser in-nies bil-hmieg u l-vomtu taghha. Hamalla ‘doc’. U din tridha tal-pulita u intelligenti, meta hija l-oppost.

Ma rebah hadd, ghandna Gvern ta’ minoranza: rebah ic-Caqnu, rebah l-RCC, rebhet il-gidba finali u issa tradizzjonali ta’ Lawrence Gonzi, rebah ‘Spin Valley’.