Archive for April 4th, 2008

GonziPN: Business as usual

April 4, 2008

Joe Saliba: jiftahar li ‘mexa sew’ fuq il-kaz ta’ Pullicino Orlando u l-Mistra, f’isem l-istrategija u l-voti kollox huwa ammessibbli (precizament l-messagg ta’ Makjavelli!), anke tizvija lin-nies (avolja min hallla ruhu jigi zvijjat juri li ma tantx jaf jizen u jixtarr fl-opinjoni tieghi!). Biex ma nsemmux il-gideb ta’ Joe Saliba u Lawrence Gonzi fuq Dr. Vassallo qabel u wara l-elezzjoni. Ghal rebha, anke bi zbrixx, KOLLOX huwa accettabbli ghad-demokristjani Maltin (… u ghal hafna nies ohrajn …ghax ir-rettezza fil-politika hija rari…rari hafna sofrtunatament).

PfP: Bulldozer minn fuq kulhadd, inkluz il-Membri Parlamentari fuq in-naha tal-Gvern! Konferma li l-parlament huwa biss timbru (rubber stamp).

Kacca fir-rebbiegha: Mit-Times (4/4/2008) ‘The Hunters’ Federation last week said its lawyers had worked with the government, and Malta had presented the best possible defence in the circumstances.’ Ikompli jsahhah l-immagini ta’ Malta bhala pajjiz li mohhu biex jispara fuq l-ghasafar bil-Gvern ‘jiddefendi l-interessi Maltin’ (Maltin = kaccaturi irresponsabbli) meta kulhadd rasu fuq ghonqu jaf li l-kacca fir-rebbiegha TRID TISPICCA (fl-interess veru tal-Maltin).

Gonzi: ‘Stil ta’ politika gdida’??, ‘Flimkien kollox possibbli’ ?? Still waiting…