L-integrita tal-Prim Ministru

Jekk taghmel ftehim jew taghti x’tifhem li li tisraq art pubblika hija ‘OK’… tkun persuna integra? (ara l-istorja t’hawn taht)

Jekk tiddefendi lil Jeffrey Pullicino Orlando (flimkien ma’ l-integri Joe Saliba detto Macchiavelli u Gordon Pisani, l-favorit ta’ l-omnixjenti DCG) tkun persuna ta’ integrita?

Jekk thalli lic-Caqnu jibni s-supermarket ta’ Hal Safi avolja kien hemm numru ta’ irregolaritajiet fl-ghoti tal-permess tkun persuna ta’ integrita?

X’inhi l-opinjoni tieghek fuq Lawrence Gonzi?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: