Archive for June 12th, 2008

Politika aktar matura?

June 12, 2008

L-ahjar li taghmel li ma taqrax certu artikli ta’ nies li ipingu ruhhom ta’ indipendenti, meta fil-fatt ikunu fil-qalba tal-‘kurituri tal-poter’. Ghaliex? Ghax il-bassezzi u hamallati li jkun fihom inkredibbli.

Mhux imbilli l-Prim Ministru jitbissem (…kieku nikteb bl-istil ta’ artikolista partikolari kont inzid ‘b’dik it-tbissima falza tieghu’) u jwieghed stil ta’ politika gdida (xi haga li ilu jwieghed ghal dawn l-ahhar 4 snin)… il-fatti juru li l-partit tieghu stess ‘jaghmel minn kollox’ (litteralment minn kollox) ghall-poter. L-etika ma tezistix. Viva d-demokrazija kristjana! 🙂