Politika aktar matura?

L-ahjar li taghmel li ma taqrax certu artikli ta’ nies li ipingu ruhhom ta’ indipendenti, meta fil-fatt ikunu fil-qalba tal-‘kurituri tal-poter’. Ghaliex? Ghax il-bassezzi u hamallati li jkun fihom inkredibbli.

Mhux imbilli l-Prim Ministru jitbissem (…kieku nikteb bl-istil ta’ artikolista partikolari kont inzid ‘b’dik it-tbissima falza tieghu’) u jwieghed stil ta’ politika gdida (xi haga li ilu jwieghed ghal dawn l-ahhar 4 snin)… il-fatti juru li l-partit tieghu stess ‘jaghmel minn kollox’ (litteralment minn kollox) ghall-poter. L-etika ma tezistix. Viva d-demokrazija kristjana! 🙂

 

2 Responses to “Politika aktar matura?”

 1. R. Bonnici Says:

  Ralph, inhossni verament dispjacut wara li qrajt l-artiklu intitolat “Give them the tools” ta Harry Vassallo. Nixtieq nistaqsi, Harry Vassallo ha jibqa involut fl-AD jew ha jkun qed jieqaf kompletament mix-xoghol tieghu fi hdan il-partit?

  Minn qalbi nirringrazzjakom ilkoll tax-xoghol li qed taghmlu ghal gid ta pajjizna. Jixirqilkom kull rispett!

 2. Ralph Cassar Says:

  Għażiż Sur Bonnici

  Grazzi tal-kliem sbieħ tiegħek. Nassigurak li Dr. Harry Vassallo se jibqa’ jagħti daqqa t’id lill-partit. Minn naħa tiegħi żgur li se nibqa’ nfittex il-pariri u l-għajnuna tiegħu.

  Ralph

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: