Surcharge… ahh!!

Kemm infakkar fil-proposta ghaqlija ta’ AD dwar is-surchrge: MIN JAHLI IHALLAS L-AKTAR. Din il-proposta hija marbuta ukoll ma sett ta’ proposti li jghinu lill-individwi u familji jiffrankaw fl-uzu ta’ l-energija permezz ta’ skemi ta’ energija nadifa u apparat li jnaqqas l-uzu ta’ l-elettriku. Sfortunatament il-gvern zarma l-ftit incentivi li kien hemm s’issa. Biz-zieda qawwija fil-prezz taz-zejt ma nistghux nibqghu nitnikkru!

Araw ukoll din il-post ta’ siehbi Carmel Cacopardo:

http://carmelcacopardo.wordpress.com/2008/06/26/revizjoni-tas-surcharge/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: