Archive for July 23rd, 2008

AD – progressivi u ekologisti

July 23, 2008

Bhal dejjem lesti ghall-hidma … favurik, favur politka progressiva, favur politka ekologista, favur il-generazzjonijiet tal-lum u t’ghada, favur pajjizna.

U-turns galore

July 23, 2008

Haga li tiskantani hija kif l-ewwel il-gvern ifajjarha: korsa tal-golf ‘l hemm u ‘l hawn, il-politika tal-MEPA (deciza mill-Gvern), it-taxxa fuq l-ivjaggar, li ma ssirx liberalizazzjoni fit-trasport… kollha u-turns ‘Gonzjani’… u minn fuq Gonzi jipprova jiehu l-mertu…

Dan kollu juri li l-politika tan-Nazzjonalisti m’hi ibbazata fuq l-ebda principji jew direzzjoni partikolari… politika tad-demokrazijakristjana Taljana: qabbel fejn jaqbillek ghax l-ewwel il-poter… ipprova kun kollox ghal kulhadd u dur dur dur qiesek pinnur. Tibzax in-nies jinsew.