U-turns galore

Haga li tiskantani hija kif l-ewwel il-gvern ifajjarha: korsa tal-golf ‘l hemm u ‘l hawn, il-politika tal-MEPA (deciza mill-Gvern), it-taxxa fuq l-ivjaggar, li ma ssirx liberalizazzjoni fit-trasport… kollha u-turns ‘Gonzjani’… u minn fuq Gonzi jipprova jiehu l-mertu…

Dan kollu juri li l-politika tan-Nazzjonalisti m’hi ibbazata fuq l-ebda principji jew direzzjoni partikolari… politika tad-demokrazijakristjana Taljana: qabbel fejn jaqbillek ghax l-ewwel il-poter… ipprova kun kollox ghal kulhadd u dur dur dur qiesek pinnur. Tibzax in-nies jinsew.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: