Id-diskriminazzjoni politika ghadha maghna

Government presses Greens’ secretary general to relinquish teaching job – Victor Galea accuses government of political discrimination – Maltatoday

Aqraw l-artiklu shih:

http://www.maltatoday.com.mt/2008/08/17/t1.html 

Nahseb ftit hemm bzonn kummenti. Wara t-tbissim u l-weghdi ta’ certi persuni fl-oghla karigi fil-pajjiz hemm l-id mohbija li taghmel minn kollox biex tkisser lill-avversarji politici bl-aktar mod viljakk.

Izjed kummenti huma superfluwi. Tista’ tikkuntattja lis-Segretarju Generali ta’ Alternattiva Demokratika – The Green Party, Victor Galea, fuq dan l-email: victorgalea@onvol.net jew http://victorgalea.blogspot.com

Kummenti ohra fuq il-kaz:

http://arnoldcassola.wordpress.com

http://carmelcacopardo.wordpress.com

http://mikes-beat.blogspot.com/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: