Archive for November 25th, 2008

Azzjoni Klima!

November 25, 2008
Aghmel il-parti tieghek biex l-UE tiggieled it-tibdil fil-klima. Ibghat l-petizzjoni lill-Ministru George Pullicino fuq:
http://www.stopclimatechange.net/index.php?id=53

Ghaddi lil shabek!

… u fuq livell lokali ressaqt mozzjoni li giet approvata unanimament biex il-bini gdid tal-Kunsill Lokali ta’ H’Attard (meta jsir!) jaghmel uzu minn energija nadifa.