Azzjoni Klima!

Aghmel il-parti tieghek biex l-UE tiggieled it-tibdil fil-klima. Ibghat l-petizzjoni lill-Ministru George Pullicino fuq:
http://www.stopclimatechange.net/index.php?id=53

Ghaddi lil shabek!

… u fuq livell lokali ressaqt mozzjoni li giet approvata unanimament biex il-bini gdid tal-Kunsill Lokali ta’ H’Attard (meta jsir!) jaghmel uzu minn energija nadifa.

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: