Archive for December 11th, 2008

REVIZJONI TAL-PJAN LOKALI – NWAQQFU L-IZVILUPP ESAGERAT

December 11, 2008

Il-Kunsill Lokali ta’ H’Attard qed isejjah konferenza stampa flimkien ma’ residenti ta’ H’Attard dwar ZVILUPP ESAGERAT f’H’Attard.

Il-Kunsill se jitlob li ssir revizjoni tal-Pjan Lokali ta’ Malta Centrali

DATA: Is-Sibt 13 ta’ Dicembru (13/12/2008)
POST: Triq Mario Cortis, H’Attard (niltaqghu vicin il-Cafeteria Santa Lucia)
HIN: 1100h (11am)

Ralph Cassar
Kunsillier
f’isem il-Kunsilliera ta’ H’Attard

Nota: Sadanittant inheggek tibghatli l-opinjoni tieghek ghal revizjoni tal-Pjan Lokali Malta Centrali (li jinstab fil-website www.mepa.org.mt) biex inkun nista’ nressaqha ufficjalment lill-Kunsill Lokali ta’ H’Attard u eventwalment lill-MEPA. Tista’ tikkuntattjani fuq racas@waldonet.net.mt jew ralph.cassar@alternattiva.org.mt

Dejjem tieghek,

RALPH CASSAR