REVIZJONI TAL-PJAN LOKALI – NWAQQFU L-IZVILUPP ESAGERAT

Il-Kunsill Lokali ta’ H’Attard qed isejjah konferenza stampa flimkien ma’ residenti ta’ H’Attard dwar ZVILUPP ESAGERAT f’H’Attard.

Il-Kunsill se jitlob li ssir revizjoni tal-Pjan Lokali ta’ Malta Centrali

DATA: Is-Sibt 13 ta’ Dicembru (13/12/2008)
POST: Triq Mario Cortis, H’Attard (niltaqghu vicin il-Cafeteria Santa Lucia)
HIN: 1100h (11am)

Ralph Cassar
Kunsillier
f’isem il-Kunsilliera ta’ H’Attard

Nota: Sadanittant inheggek tibghatli l-opinjoni tieghek ghal revizjoni tal-Pjan Lokali Malta Centrali (li jinstab fil-website www.mepa.org.mt) biex inkun nista’ nressaqha ufficjalment lill-Kunsill Lokali ta’ H’Attard u eventwalment lill-MEPA. Tista’ tikkuntattjani fuq racas@waldonet.net.mt jew ralph.cassar@alternattiva.org.mt

Dejjem tieghek,

RALPH CASSAR

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: