Ir-Rapport tal-Awditur fuq Delimara

Imma possibbli l-Pulizija mhux interessata tindaga fil-fond? Possibbli m’hawnx Magistrat li ghandu l-ba** juza l-poter li ghandu biex jaghmel inkjesta? Int x’tahseb? Ma thossokx irrabjat li ghal Lawrence Gonzi, Tonio Fenech u Austin Gatt qiesu xejn m’hu xejn?

L-Awditur ma jistax igieghel lil min deher quddiemu jghid il-verita, izda jghidu x’jghidu fuq in-NET ir-riha qawwija ta’ tahwid u inkompetenza li ggieghelek tahseb f’korruzzjoni rampanti hija ovvja u cara … sakemm m’intix Nazzjonalist super-iffissat!

Min se jerfa’ r-responsabbilta ta’ dat-tahwid? Austin Gatt? Ma tarax! Hadd… u ftit gimghat ohra u kollox jintesa.

X’pajjiz!

Links:
http://www.alternattiva.org.mt/page.asp?n=newsdetails&i=14108

http://www.alternattiva.org.mt/page.asp?n=newsdetails&i=14111

http://carmelcacopardo.wordpress.com/2010/04/23/world-bank-certifies-enemaltas-advisors/

http://www.nao.gov.mt/news.aspx?nid=35

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


<span>%d</span> bloggers like this: