Archive for July 29th, 2010

Araw naqra il-mentalita ta’ wara l-muntanji!

July 29, 2010

Laqtitni storja fil-Maltatoday online. Certu kunsillier Nazzjonalist f’Tas-Sliema u persuna mdahhla fil-kampanja elettorali ta’ Simon Busuttil li spiss waqt kampanji elettorali jikteb biex izeblah lil kull min ma jaqbilx mal-partit glorjuz tieghu ghandu mohh medjevali! Aqra l-istorja u idhaq!

http://www.maltatoday.com.mt/news/sliema/sliema-councilor-opposes-frivolous-pentecostal-church-activity

Viva l-liberta!