Archive for June 23rd, 2011

Religio et Patria

June 23, 2011

Biex Lawrence Gonzi jerġa jirxoxta motto li kien ilu ma jintuża minn żmien żemżem ma nafx. Avolja simbolu ta’ passat li suppost intesa, u hekk għandu jkun, fl-istess ħin taqra ittri fil-gazzetti jinċensaw lill-Prim Ministru u ‘Religio et Patria’ li ‘dejjem spiraw lill-PN’. Inkredibbli.

Il-Prim Ministru forsi ma jafx li avolja ħafna nies ma semgħux b’dal-motto, issa li reġa irxuxtah ħafna jindunaw li huwa assoċjat mal-‘patria’ faxxista ta’ Mussolini, u politika elitista ta’ knisja trijonfali li tikkmanda u tindaħal f’kull aspett tal-ħajja tal-pajjiż. Żgur mhux il-knisja ta’ San Franġisk. Dawk li jridu jinnegaw id-DNA tal-PN (il-frażi ‘DNA’ qed nużaha għax xebgħu jsemmuha fil-laqgħa ġenerali) ma nafx kif ma jindunawx bl-attitudni ‘aħna l-aħjar għax Alla magħna’. Mhux vera li l-PN kien differenti. Mhux vera li taħt Fenech Adami kien aktar inklussiv. L-ewwelnett skont xi tfisser b’inklussiv. Li jkollok fundamentalisti u liberali f’partit wieħed, jew anki nies neoliberali (is-suq isuq) u oħrajn aktar progressivi soċjalment, imma b’politika li tmexxi l-interessi ta’ min jiflaħ iħawwel ifisser jew li min huwa aktar ‘miftuħ’ deluż u jaħseb li se jagħmel differenza, jew inkella rikeb il-karru u jinteressah il-karriera u xejn aktar. Dekorazzjoni fuq siġra tal-Milied biex jiġbed il-voti ta’ l-imzazen (li minnhom hawn ħafna). Il-ġlieda kontra t-totalitarjaniżmu Laburista tat-tmeninijiet bilfors li ġabar firxa mdaqqsa ta’ nies b’attitudnijiet u ideoloġiji differenti taħt il-kappa tal-PN. Qatt ma ġew diskussi affarijiet li jistgħu jaqsmu u jiddistingwu bejn wieħed u ieħor. Il-partit kien u għadu konservattiv, l-oħrajn ‘ħassewhom komdi’ għax is-suġġetti kontroversjali ġew evitati kompletament. Ifhem biex l-eżekuttiv tal-PN jiddiskuti d-divorzju fl-2010, vera trid tkun għadek lura.

Anke dwar l-imigrazzjoni, l-pożizzjoni tal-Labour populista għall-aħħar. Biex taqbel ma’ Maroni, ma nafx jien. Anke l-PN, jgħidu x’jgħidu xejn differenti. Prova semmi s-suġġett u l-paniku li jqum inkredibbli. Biżżejjed tara fuq Facebook fi grupp ta’ ‘Nazzjonalisti u liberali’ (sic) u tara ftit it-tip ta’ diskussjoni patetika u tibali u l-persuni estremisti li qed jippromwovu l-grupp.

It-tattiċi tal-PN maħmuġa. Biżżejjed wieħed isemmi li Simon Busuttil, iva smajtu sew Simon Busuttil, li mexxa l-kampanja tal-PN għall-elezzjonijiet Ewropej, mexxa kampanja bażata fuq il-biża, l-paniku u r-razziżmu. Forsi ftit tiftakruh ir-riklam tal-PN b’mużika drammatika u filmat editjat juri dagħjsa wara dagħjsa ta’ immigranti – ovvjament intiż biex joħloq paniku. Imma peress li Busuttil m’għandux żejt f’wiċċu ‘anything goes’. M’hemmx differenza bejniethom – għal 700 vot differenza kollox jagħmlu. Anke jsejħu ruħhom liberali (għax ‘fetħu s-suq’!). Jekk il-PN liberali, Maħatma Gandi kien żeffien tas-salsa.

Marda oħra, anke fuq gruppi ta’ nies suppost miftuħin għal ideat ġodda hija li jekk tikkritika lil xi ħadd, f’dal-każ ‘il-PN ir-risposta pront tkun, ‘għax il-PL…’. Bħallikieku l-unika kejl hija li tqabbel l-PL u l-PN. Bħallikieku li jekk ma tappoġġjax lill-PN mela awtomatikament ‘laburist’. Jew inkella jekk tivvota lil xi ħaddieħor qed tissogra li tiġri xi apokalissi, katakliżma, terremot u katastrofu – dat-tip ta’ argument jitqajjem ħafna qabel kull elezzjoni. Fil-fatt x’aktarx qabel l-elezzjoni li ġejja l-PN se jgħid ‘vot għall-AD, vot għal-Labour’ (il-messaġġ – ‘aħna medjokri, imma vvutalna xorta… u bilħaqq tivvotx għall-bidla għax nispiċċaw fid-dlamijiet’). Il-PL se jgħid l-istess ‘vota għall-AD vot għall-PN’ (il-messaġġ – ‘issa jmiss lilna u ara ma jazzarda ħadd itellfilna dak li huwa tagħna bi dritt, aħna s-salvaturi ta’ Malta). Min irid bidla vera fl-attitudni tal-partiti l-oħra frankament jiġi jaqa’ u jqum, u jivvota kif għandu jivvota. Kull vot fih messaġġ. Il-mira għandha tkun li nkissru d-duopolju fil-parlament iżda anke ‘good showing’ tkun messaġġ ċar ħafna għall-bidla. Il-vot moħli huwa l-vot għall-istatus quo għax huwa vot li ma jbiddel u jfisser assolutament xejn. Jipperpetwa l-mentalita tribali f’Malta.

Jekk int imwerwer mil-Labour u tibla’ l-argumenti tal-katakliżmi mingħajr ma tinduna li int pupazz fuq spaga u li l-PN u l-PL fil-verita ma tantx hemm xi differenza fl-attitudni politika tagħhom mela m’hemmx x’targumenta – ibqa’ ivvota l-istess. Imma mbagħad tiġix teqred u tgerger. Fil-każ ingħaqad man-‘Nazzjonalisti u liberali’, oqgħod ibbattibekkja mal-Labour fuq min mit-tribujiet għandu l-isbaħ totem u bħal Deidun, Engerer, Gouder u karriristi oħra, servi ta’ forċina għall-istatus quo, għal Gonzi u għar-Religio et Patria.

 

“…jekk il-PN liberali, Mahatma Gandi żeffien tas-salsa”