Archive for February 10th, 2012

A reply to ignorant and illiterate Nationalists (with apologies to all the others)

February 10, 2012

The news on certain stations and the comments on newspapers shows that whenever it comes to mistakes by the Nationalist government, either news is spinned to imply that the ‘others’ misunderstood or are uncapable of reading and understanding a civil service directive or else ignorant, stupid and illiterate supporters spread lies and false information. Being ignorant and stupid and used to sucking up to their arrogant leaders they repeat their lies and convince themselves it is the truth.

Civil Service Directive 5 states clearly that, unlike previous local council elections, local council candidates HAVE TO take compulsory unpaid leave. Nationalist candidates themselves did not know of this rule. At the risk of finding myself in trouble I am publishing all email correspondence between me and various senior civil service officials.

The first email is my email asking for clarification – to check if I understood the rule correctly. It is clear enough, but getting a confirmation never hurts does it? The second email confirms my understanding of the directive. The third email came minutes after AD officials argued that the directive is uncalled for and unfair.

All those who are commenting that the directive was misunderstood are ignorant, illiterate and stupid. The fact is that now the directive no longer holds – thanks to us. That’s the plain truth.

I accept that it may have been an oversight or a mistake, but when everything is black on white I will never accept being told that I cannot understand or read a circular – especially by a bunch of idiots on comments’ boards who cannot even make a coherent argument.

From: Ralph Cassar [mailto:cassarralph@gmail.com]

Sent: 03 February 2012 14:40

To: Abela Carmel at DLG

Cc: Perit Carmel Cacopardo

Subject: Cirkulari dwar attivita politika

Ghaziz Sur Abela

Kont qed nirreferi ghad-direttiva 5 ta’ Frar 2011 annessa ma’ din l-email. Id-direttiva (Klawsola 4.1) tinfthiem li min ikun kandidat ghall-elezzjoni ta’ kunsill lokali irid jiehu unpaid leave bilfors. Tista’ ticcarali dan il-punt jekk joghogbok?

Grazzi

Ralph Cassar

(Professional Officer 1 MCCAA)

 
———- Forwarded message ———-
From: Serracino Eric at OPM
Date: 2012/2/8
Subject: Cirkulari dwar attivita politika
To: cassarralph@gmail.com
Cc: Ellul Maria Dolores at OPM, Abela Carmel at DLG
PUBLIC ADMINISTRATION HR OFFICE (PAHRO)

Is-Sur Ralph Cassar

Nagħmel referenza għal email tiegħek rigward id-Direttiva 5 li tirregola l-parteċipazzjoni tal-uffiċjali pubbliċi fil-politika.

Nixtieq ninfurmak li l-paragrafu 4.1 tal-imsemmija Direttiva tipprovdi illi uffiċjali pubbliċi li jkunu jokkupaw pożizzjoni li mhix politikament ristretta, jistgħu jagħżlu li japplikaw għal leave speċjali bla ħlas sabiex jikkontestaw l-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali. Dan il-leave jkun jibda mill-ewwel ġurnata tax-xogħol wara li titħabbar uffiċjalment id-data tal-elezzjoni.

Iżda l-kandidati  prospettivi  jridu ta’ bilfors jieħdu mill-anqas ħmistax-il ġurnata ta’ xogħol bħala leave speċjali bla ħlas li, tal-anqas, jumejn minn dan il-perjodu jridu jittieħdu qabel jum il-votazzjoni u jumejn oħra wara li jitħabbar ir-riżultat tal-elezzjoni.

Bla dubju, tapprezza li huwa essenzjali li l-fiduċja li l-pubbliku in ġenerali għandu jkollu fl-imparzjalita` tas-Servizz Pubbliku ma’ tiġi mittiefsa bl-ebda mod.  Kien għal din ir-raġuni li nħasset il-ħtieġa li waqt l-aħħar fażi tal-kampanja elettorali, l-uffiċjali  pubbliċi li jkunu se jikkontestaw l-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali, jinfatmu mill-qadi tad-doveri uffiċjali tagħhom billi jieħdu perjodu ta’ leave speċjali bla ħlas. 

Inselli għalik

D Ellul

Direttur Generali,

Uffiċċju tar-Riżorsi Umani fl-Amministrazzjoni Pubblika  

———- Forwarded message ———-
From: Ellul Maria Dolores at OPM
Date: Thu, Feb 9, 2012 at 6:06 PM
Subject: Political Participation
To: cassarralph@gmail.com
Cc: Serracino Eric at OPM

Dear Mr. Cassar,

Further to your enquiry, it is being clarified that the policy options at your disposal are threefold:

No requirement to apply for unpaid leave; or
To utilise one’s vacation leave entitlement; or
To apply for unpaid leave.

Regards

D. Ellul

DG (PAHRO)