Archive for February 14th, 2012

Wied Inċita … l-kampanja mhux miżbla (suppost)

February 14, 2012

Minbarra l-ħidma tiegħi fuq l-isfreġju tal-barrieri f’Wied Inċita, ħidma li ilha sejra mill-anqas mill-1994 hemm ukoll ħidma kontinwa li forsi ftit tidher – dak ta’ rimi illegali u sottomissjonijiet lill-MEPA dwar żvilupp esaġerat. Mhux l-ewwel darba ukoll li saru rapporti lill-Pulizija dwar ħsejjes kontinwi bil-lejl minn stabbilimenti f’Ta’ Qali – jew il-liġi tħallihom jagħmlu li jridu jew il-Pulizija mhux interessati. Hawn taħt hawn eżempju wieħed ta’ rapport dwar rimi illegali ta’ skart wara li xi residenti altruwisti ġibduli l-attenzjoni ta’ x’qed jiġri fil-ftit kampanja li baqa’ wara l-isptar Monte Carmeli.

Naprezza li l-MEPA ħarġet ordni ta’ infurzar. Wasal iż-żmien iżda li s-sezzjoni ta’ infurzar tissaħħaħ sew u tingħata r-riżorsi biex twettaq l-ordnijiet li jinħarġu.

 19/01/2012 15:09
Reference is made for Posting Number – 4970

Client Name – Ralph Cassar

Contact Details
Address     – Javet, Triq il-Pitkali
Postcode    – ATD2217
Locality    – Attard
Country     – Malta

Telephone Number – 27016651
Mobile Number    – 99894962
Fax Number       –

Description
Ghaziz Sur Walker,

Qed nibghatlek ritratti ta’ rimi ta’ skart tal-bini li ittiehdu dan l-ahhar
li qed isir wara l-isptar Mount Carmel f’H’Attard (fuq Wied Incita) ghal
azzjoni minn naha taghkom.

Tislijiet

Ralph Cassar
Kunsillier Ħ’Attard
[attachment “incita1.jpg”]
[attachment “incita2.jpg”]

Complaint Ref:  CM127/12

Dear Mr. Cassar,

Kindly  note  that  following  investigations  made by the area Enforcement
Officer  this  office was informed that an enforcement notice was issued in
ECF42/12 for dumping of inert material.

Should  you  require  further  information  do  not hesitate to contact the
Complaints Office on 2290 3092 or 2290 3010.

Regards

A***** **********
Complaints Office