Archive for February 28th, 2012

Ready to serve – Ralph Cassar

February 28, 2012

Having contributed to my community as an Alternattiva Demokratika – The Green Party local councillor for nine years has taught me one important thing – to insist on my priorities and proposals but also to seek consensus and agreement and where this is not possible to agree to disagree and move on.

These past five years, my second term as councillor, did not start very well. There were proposals to turn open spaces and gardens into car parks, which, thankfully, after lots of pressure and discussion, were abandoned.

Irresponsible spending before the 2007 council election meant that the council was stuck with a deficit that conditioned what councillors could propose and achieve. I still managed to garner support for various proposals – from promoting a policy of planting local species of trees, installing play equipment in gardens, promoting and reminding residents of recycling schemes, working on educational courses and sports and cultural events and upgrading public spaces. I also kept up the pressure over overdevelopment after the government, in 2006, condemned whole areas that had just settled down to become construction zones once again. I am not one to shy away from taking the initiative and drew up proposals on controlling overdevelopment which were approved by the whole council. These were sent to the planning authority.

Putting the issue of the uncontrolled activities in quarries back on the council’s agenda despite resistance and spokes in the wheels is one achievement of which I am very proud. I am also very proud of promoting close contacts and cooperation with local organisations, including our band club. The professionalism of their performances is something we Attard residents are very proud of.

Our community is constantly developing and there will always be issues which need tackling. My main priorities, should I be re-elected come March 10, will be to seek consensus and agreement on a mobility plan for Attard, with an emphasis on pedestrian- and bicycle-friendly streets and pressing for continuous improvement in public transport. I will continue my attempts at sourcing funding for the restoration of the unique railway embankment, ensure that my recent proposals for a new public library are followed through and promote campaigns about recycling, energy efficiency and overdevelopment.

I can be contacted on 99894962, cassarralph@gmail.com and https://ralphcassar.wordpress.com.

 

Inservi – bid-djalogu u l-ideat

February 28, 2012

Ralph Cassar

Min jafni, jaf li mhux xi wieħed li noqgħod ninħela f’piki u argumenti bla bżonn. F’dawn is-snin bħala kunsillier f’isem Alternattiva Demokratika għamilt mill-aħjar biex inwassal il-prijoritajiet tiegħi fuq l-aġenda tal-kunsill. Dan billi nikkonvinċi bid-djalogu lill-kollegi kunsilliera. Fejn ma qbiltx ma ddejjaqtx ngħid kif u għaliex. L-ewwel snin ta’ dan il-kunsill ma kienux faċli, iżda xorta ħdimt ma’ kunsilliera oħra, huma min huma, biex intejjbu s-sitwazzjoni.

Kburi li ma qgħadtx lura milli kontinwament nagħmel il-proposti tiegħi. Emfasizzajt ħafna fuq il-protezzjoni ta’ spazji miftuħa anke meta kien hemm proposti biex dawn, bħall-pjazza ta’ wara l-knisja u dik tal-qasam tad-djar tal-gvern jinqalgħu u jsiru parti mit-triq. Jekk inkun elett fil-kunsill inkompli niddefendi dawn l-ispazji, anzi nikkopera ma’ sħabi, biex fejn possibbli jiżdiedu l-ispazji pubbliċi. Il-kredenzjali tiegħi f’dal-qasam jitkellmu waħdehom – mix-xogħol tiegħi kontra żvilupp żejjed fosthom f’Ta’ Fġieni u Triq Dun Mikiel Xerri sa’ l-attiviżmu tiegħi u l-partit tiegħi fuq bażi nazzjonali.

Għalkemm kien hemm xi intoppi minħabba sejbiet arkeoloġiċi, kburi ukoll li kont minn tal-ewwel li insistejt u ħdimt fuq l-immodernizzar tal-Ġnien Ħal Warda u l-inklużjoni ta’ ‘open air gym’ f’dal-ġnien.

Problema serja li ili naħdem fuqha mill-1994 hija dik tal-isfreġju u l-illegalitajiet tal-barrieri f’Wied Inċita. Kburi li wasalna għal azzjoni fil-qrati fl-2009 u t-tkomplija tal-azzjoni fil-qrati dan l-aħħar. Jekk nerġa niġi elett niżgura li dan il-każ jibqgħa prijorita għall-kunsill.

Fost l-affarijiet li ħdimt fuqhom huma l-iskemi ta’ riċiklaġġ fosthom il-proġett ta’ kull sena eko-festa (is-separazzjoni tal-iskart iġġenerat fil-festa ta’ Santa Marija), sports fit-toroq, korsijiet u fuljetti edukattivi dwar ir-riċiklaġġ, l-użu ta’ enerġija alternattiva mill-iskola primarja u f’sinjali tat-traffiku, u t-tħawwil ta’ siġar Maltin.

Prijoritajiet li nħoss li se nkompli naħdem fuqhom huma pjan għall-mobilita b’emfasi fuq bankini tajba, u toroq residenzjali aktar sikuri kemm għal min jimxi, kif ukoll għal min juża r-rota. Se nkompli naħdem biex il-faċilitajiet tal-librerija pubblika, inkluż post ġdid għaliha, jitjiebu bit-tir li din issir ċentru ħaj għall-komunita tagħna. Ir-restawr tal-linja tal-ferrovija, li għalkemm għamilt ħafna xogħol biex issir ma wasalniex għaliha issa għandha issir prijorita.

Fl-aħħar mill-aħħar b’wiċċi minn quddiem inwiegħed li naħdem biex il-kunsill jaħdem permezz tad-djalogu u l-koperazzjoni, lil hinn mill-piki, kif jistħoqqlu Ħ’Attard. Id-diversita ta’ opinjonijiet hija vantaġġ għax mid-diversita joħroġ l-aħjar. Kunsill mingħajr diskussjoni u konfront tal-ideat jaqa’ fil-medjokrita. Mhux se niddejjaq nirringrazzja lill-kunsilliera l-oħra li speċjalment f’dawn l-aħħar sentejn irnexxielna naħdmu flimkien b’mod aktar seren, mhux għax qbilna f’kollox, imma għax irrispettajna l-opinjonijiet xi kultant differenti ta’ xulxin.

Nirringrazzjak tal-appoġġ u l-fiduċja tiegħek. Bħal dejjem jiena disponibbli niltaqa’ u nisma’ l-ideat tiegħek. Tista’ tikkuntattjani fuq 99894962, cassarralph@gmail.com u https://ralphcassar.wordpress.com.