Archive for June 5th, 2012

Franco Debono u r-riformi

June 5, 2012

Franco Debono jsemmi riformi – gieli semma riformi bhal ligi dwar il-finanzjament tal-partiti u l-ligi elettorali.

Issa halliha li l-proposti dwar il-ligi tal-finanzjament tal-partiti bazikament lanqas biss jibdew jindirizzaw l-aspetti importanti li ghandhom jigu regolati – kull ma jaghmlu huwa li jikkonfermaw l-istatus quo.

L-istatus quo hija specjalita tal-Partit Nazzjonalista. Min johrog kandidat mal-PN imissu jafu dan.

Izda Franco Debono missu ilu li nduna li l-partit tieghu ma jinteressahx fir-riformi li jsemmi hu. Qatt ma kienu prijorita u qatt m’huma se jkunu. Frankament lanqas il-PL ma jinteressah. Jekk ma ndunax mela mhux jghix f’dinja.