Archive for June 21st, 2012

Il-qaħba milli jkollha ttik

June 21, 2012

Din il-mistoqsija u twegiba mill-intervista tas-Sunday Times ma’ Joseph Muscat tikxef il-borom kollha.

ST: Don’t you think that in the past 30-40 years too much damage has been inflicted on the environment and someone needs to say ‘that’s enough’?

JM: We’ve gone from one extreme to the other. Nowadays, we need to be realistic. If Mepa was set up during the Knights’ time, it would have probably barred them from building the President’s Palace. We need common sen­se. We can’t hide behind bureaucracy. This government blames Mepa when a permit isn’t issued – and then someone pulls a string to see it through.

Joseph Muscat qal li n-Nazzjonalisti marru minn estrem ghal iehor fejn jidhol l-ambjent. Hemm tlett possibiltajiet:

1. Jew ma jafx x’qed jghid u m’ghandux ghajnejh f’wiccu;

2. Jew huwa l-istess bhan-Nazzjonalisti u huwa fil-but tal-ispekulaturi;

3. Jew m’ghandux vizjoni.

Jista’ jkun li t-tlieta li huma. Jista’ Joseph igib xi ezempji ta’ fejn u kif il-gvern qed juri xi passjoni fid-difiza tal-ftit li baqa’? Hemm xi progett ta’ immaniggjar serju tal-kampanja? Hemm xi entuzjazmu kbir biex jitnaqqas it-tniggis mit-traffiku u l-power stations?

Jaqaw xi hadd li qed jimpalalkom l-eluf gie jeqred ghandek? Jaqaw trid tkompli bit-triq ta’ dal-gvern – gvern li ggverna fl-interessi tal-ispekulaturi?

Joseph – inkxift – m’ghandek l-ebda vizjoni. Tikkopja lin-Nazzjonalisti qieghed. Vera l-qahba milli jkollha ttik!

Fil-fatt il-PN u l-PL skip wiehed kbir – u mimli sa ruh ommu!