Archive for July 3rd, 2012

Populista u dizgustanti (2)

July 3, 2012

Joseph Muscat u dawk ta’ madwaru li jtuh il-pariri jew estremament injoranti, jew estremament Makkjavellici jew estremament opportunisti. Wara mewt ta’ persuna f'”cirkustanzi misterjuzi” (ma tantx huma misterjuzi…) imur fuq ir-radju tal-Partit Laburista u jghidilna bil-proposti oxxeni tal-Partit Laburista – partit li jrid li pajjizna jikser trattati internazzjonali biex joghgob lil votanti. L-ghazla taz-zmien ghal dawn l-argumenti vera perfett! Ghax ma jghidx li hija l-klima ta’ mibgheda li twassal ghal qtil bid-daqqiet ta’ sieq?

Inkredibbli li partit “socjalista” huwa mnawwar b’partitarji u attivisti li aktar jixirqilhom ikunu membri u attivisti tal-partit ta’ Mussolini, jekk mhux ukoll ta’ dak il-partit li kien ivvinta ‘scapegoat’ komdu fit-tletinijiet fil-Germanja.

Joseph Muscat – populista u dizgustanti.

Populista u dizgustanti (1)

July 3, 2012

Ftit jiem ilu l-Ministru Tonio Borg, ferventament kontra d-divorzju, qalilna li l-Gvern jappoggja politika Taljana li tinjora li kull persuna ghandha d-dritt titlob azil u protezzjoni umanitarja. Kif tista’ tiggustifika din il-pozizzjoni u fl-istess hin tipprova tikkonvinci lil pajjizi ohra jaslu ghal ftehim u pozizzjoni komuni fuq politika Ewropea dwar l-immigrazzjoni? L-appogg ta’ Tonio Borg tfisser li flimkien ma’ Joseph Muscat qieghed jilghab ghal gallarija. Populizmu dizgustanti.

First the land, now the sea

July 3, 2012

Instead of discussing how to redirect the construction industry to the rehabilitation, restoration and regeneration of tens of thousands rundown, abandoned and derelict buildings and areas around Malta and Gozo, Joseph Muscat, fresh from Dubai, resurrects a proposal by the equally construction-addicted Nationalist Party. He is now peddling “land reclamation” as some kind of panacea.

Land reclamation has been used to build quays, roads and whatnot along parts of the coast, especially in industrialised areas and harbours and ports. But Dr Muscat is not talking about this, he is trying to impress by proposing something grander.

He wants to dump rubble in shallow areas of the coast to build blocks of flats. He wants to continue the destruction and frenzied building started on land and pushed by PN policies, only he wants to go further and turn to the sea instead.

No rational person, let alone ecologists, can support these people. They only understand the language of the ballot box. If you want a change in mentality, vote Green.

http://www.alternattiva.org/first-the-land-now-the-sea-ralph-cassar/