Populista u dizgustanti (1)

Ftit jiem ilu l-Ministru Tonio Borg, ferventament kontra d-divorzju, qalilna li l-Gvern jappoggja politika Taljana li tinjora li kull persuna ghandha d-dritt titlob azil u protezzjoni umanitarja. Kif tista’ tiggustifika din il-pozizzjoni u fl-istess hin tipprova tikkonvinci lil pajjizi ohra jaslu ghal ftehim u pozizzjoni komuni fuq politika Ewropea dwar l-immigrazzjoni? L-appogg ta’ Tonio Borg tfisser li flimkien ma’ Joseph Muscat qieghed jilghab ghal gallarija. Populizmu dizgustanti.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: