Populista u dizgustanti (2)

Joseph Muscat u dawk ta’ madwaru li jtuh il-pariri jew estremament injoranti, jew estremament Makkjavellici jew estremament opportunisti. Wara mewt ta’ persuna f'”cirkustanzi misterjuzi” (ma tantx huma misterjuzi…) imur fuq ir-radju tal-Partit Laburista u jghidilna bil-proposti oxxeni tal-Partit Laburista – partit li jrid li pajjizna jikser trattati internazzjonali biex joghgob lil votanti. L-ghazla taz-zmien ghal dawn l-argumenti vera perfett! Ghax ma jghidx li hija l-klima ta’ mibgheda li twassal ghal qtil bid-daqqiet ta’ sieq?

Inkredibbli li partit “socjalista” huwa mnawwar b’partitarji u attivisti li aktar jixirqilhom ikunu membri u attivisti tal-partit ta’ Mussolini, jekk mhux ukoll ta’ dak il-partit li kien ivvinta ‘scapegoat’ komdu fit-tletinijiet fil-Germanja.

Joseph Muscat – populista u dizgustanti.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: