Archive for July 21st, 2013

KONSULTAZZJONI PJANIJIET LOKALI – Ghinni nfassal il-proposti tieghi.

July 21, 2013

Se jkun hemm aggornament tal-Pjanijiet Lokali – inkluz dak li jinkludi Ħ’Attard (Central Malta). Jien se nkun qed inwassal il-fehmiet tieghi, ibbazati fuq il-principji ul-policies ta’ AD dwar spazji miftuha, ‘solar rights’, toroq ghan-nies, mobilita sostenibbli ecc., kemm waqt seduti tal-Kunsill Lokali, kif ukoll direttament lill-awtoritajiet fl-istadji kollha tal-process. Inkun grat jekk kemm jekk inti resident ta’ Ħ’Attard, kemm jekk le, tatini l-veduti tieghek dwar is-suggett. Il-pjanijiet lokali kurrenti tista’ issibhom fis-sit tal-MEPA www.mepa.org.mt.

Ralph Cassar – Kunsillier (AD) – Ħ’Attard.

Ikkuntattjani jew fuq cassarralph@gmail.com jew fuq facebook: https://www.facebook.com/ralph.cassar