KONSULTAZZJONI PJANIJIET LOKALI – Ghinni nfassal il-proposti tieghi.

July 21, 2013

Se jkun hemm aggornament tal-Pjanijiet Lokali – inkluz dak li jinkludi Ħ’Attard (Central Malta). Jien se nkun qed inwassal il-fehmiet tieghi, ibbazati fuq il-principji ul-policies ta’ AD dwar spazji miftuha, ‘solar rights’, toroq ghan-nies, mobilita sostenibbli ecc., kemm waqt seduti tal-Kunsill Lokali, kif ukoll direttament lill-awtoritajiet fl-istadji kollha tal-process. Inkun grat jekk kemm jekk inti resident ta’ Ħ’Attard, kemm jekk le, tatini l-veduti tieghek dwar is-suggett. Il-pjanijiet lokali kurrenti tista’ issibhom fis-sit tal-MEPA www.mepa.org.mt.

Ralph Cassar – Kunsillier (AD) – Ħ’Attard.

Ikkuntattjani jew fuq cassarralph@gmail.com jew fuq facebook: https://www.facebook.com/ralph.cassar

 

Joseph and the amazing Technicolor Dream Bridge

July 7, 2013

Image

When it comes to populism and hot air, Joseph Muscat and his ‘moviment’ are trying very hard to outdo the previous government.

Whilst talking about white elephant projects like the Gozo bridge (or is it a tunnel?) and reclaimed land, in MEPA’s CEO words to launch rockets from, Joseph Mucat’s ‘moviment’ of Labour MPs approved the Nationalist Party’s budget which actually reduces government income.

The bridge or tunnel story started last year, with Labour’s Franco Mercieca calling for a it and a priority pass for himself to board the Gozo ferry. Not to be outdone, then Nationalist Minister Chris Said commissioned studies on a tunnel between the islands.

Fast forward to June 2013. Joseph Muscat tells us that the Chinese are going to study the feasibility of the construction of a bridge. 

The recipe for financial disaster is being prepared. There are facts which nobody can deny and which neither the Nationalists nor the ‘moviment’ will spell out.

Fact 1: The populations of Malta and Gozo are too small to sustain such a project. Only around 1,500 vehicles, in each direction, a day use the ferry service.

Fact 2: The costs will be astronomical – running into the hundreds of millions of Euros. Any talk about EU financing is just speculation – anyway, it will mean spending all EU money over years on end on just one project,with zero for all the rest.

Fact 3: To finance the project and the equally astronomical maintenance costs, the toll to use the bridge will probably have to be more than the ferry fare.

Fact 4: Living off the mainland is always somewhat less convenient. There are solutions which make sense for small islands, which do not entail bankrupting a whole country.

What we really need is a sustainable mobility plan for the whole of Malta and Gozo. Considering spending astronomical amounts of money on bridges or tunnels when in the recent past a fast service was for some reason deemed unfeasible is strange. In 1999 a catamaran service called ‘Victoria Express’ was launched with much pomp and ceremony
(http://www.gozochannel.com/pressreleasesdetails.asp?n=65), today this service is nowhere to be seen. Why not reintroduce fast passenger ferries from Gozo to commercial centres in Malta such as Valletta, Sliema, Bugibba and Marsaskala? It is surely much more
sustainable than either a bridge or tunnel.  It will also reduce the need of car trips from the edge of Malta towards the other side of the island.

Joseph Muscat has obviously given up on his campaign promise of ‘jobs in Gozo for the Gozitans’. He is intent on ruining the unique experience Gozo can offer in niche tourism such as diving, boutique hotels in villages and agrotourism. All the talk about IT services and other industries for which distances are no issue seems to have been forgotten.

It is clear that this government wants to continue in its predecessor’s tradition of appeasing the concrete and cement lobbies. From dumping rubble in the sea to getting a World Bank blacklisted Chinese company to cement the Malta-Gozo channel. In the process he is
promising to bring the country to its knees, burning hundreds of millions of Euros, because he prefers grandiose plans than well thought out solutions to tackle the issues of mobility and land use in our country.

***

Ralph Cassar is Alternattiva Demokratika Secretary General and spokesperson on energy, industry and transport.

Muscat u l-pont taċ-Ċiniżi

June 18, 2013

Il-fatt li l-oppożizzjoni Nazzjonalista m’hi oppożizzjoni xejn, għax mhix kredibbli ma jfissirx li Muscat u l-Ministru għal Għawdex Refalo mhux qed jgħidu l-fesseriji fuq il-pont taċ-Ċiniżi.

Il-fatti jibqgħu dawn:

1. Gżira żgħira ta’ 30,000 persuna tista’ tuża l-pożizzjoni ġeografika tagħha biex toffri esperjenza unika f’diversi oqsma speċjalizzati fit-turiżmu, kultura, ekoloġija eċċ.

2. Irridu u ma rridux il-popolazzjoni żgħira ta’ Għawdex u Malta jagħmlu mina (li semmew kemm Said u Mercieca qabel l-elezzjoni) jew pont mhux vijabbli.

3. Hemm diversi soluzzjonijiet għal konnessjonijiet ma’ diversi postijiet f’Malta, mhux l-anqas iż-żoni kummerċjali ewlenin bħall-Belt u ż-żona tal-Gżira/Msida/Sliema/San Ġiljan bil-baħar. Li tiffranka l-vjaġġ ta’ 40 minuta bil-karozza miċ-Ċirkewwa tal-qalba kummerċjali ta’ Malta ta’ min jeżaminha. Irridu jew ma rridux noffru alternattivi differenti? Waħda mis-soluzzjonijiet jista’ jkun ‘rapid ferries’ għall-passiġġieri biss lejn żoni viċin fejn jaħdmu numru kbir ta’ nies u b’konnessjonijiet tajbin mas-sistema sura ta’ trasport pubbliku.

4. Anke bis-sistema ta’ vapuri preżenti ta’ min jara jekk ikunx jagħmel sens li tal-anqas f’ċerti ħinijiet għandux ikun hemm servizz b’kowċ li jibda minn postijiet ċentrali f’Għawdex u jibqa’ sejjer bil-passiġġieri b’kollox fuq il-vapur lejn postijiet ċentrali f’Malta?

5. Il-prezz ta’ mina jew pont huwa ASTRONOMIKU – Muscat irid ifalli pajjiż milli jidher…jew ma jafx x’qed jgħid.

6. Kemm se jkun in-noll biex tuża l-pont? Żgur mhux b’xejn.

7. Malta pajjiż wieħed – il-pajjiż kollu jkun affettwat b’xi mod jew ieħor.

8. Jgħid x’jgħid Muscat dan mhux każ ta’ favur jew kontra “investiment miċ-Ċina”… mhux kulħadd għandu ċellola waħda biss f’moħħu biex jaqa’ għal retorika pwerili u tal-vavi.

9. Li hemm bżonn huwa pjan ħolistiku fuq il-mobilita sostenibbli għal Malta u Għawdex. Iż-żmien tal-bużullotti populisti suppost spiċċa hux?

Fl-aħħar jista’ jkun li dawn it-teatrini m’huma xejn ħlief kastelli fl-arja jew diversiv… min jaf!?

Mercieca, Muscat, Fenech u Gonzi

June 11, 2013

Il-PN ħarġu stqarrija dwar il-każ tas-Segretarju Parlamentari Franco Mercieca. Mercieca fuq it-timesofmalta.com jiġi kwotat li qal li l-eżenzjoni mill-kodiċi tal-etika hija xi ħaġa bejnu u l-Prim Ministru.

L-istess kif kien ġara fil-każ tal-vjaġġ fuq jet privat ta’ Tonio Fenech biex imu jara partita futbol. Gonzi kien qal li hu tah permess, avolja kiser il-kodiċi ta’ etika. Dakinhar x’aktarx il-PL ħarġu stqarrija simili għal tal-PN tal-lum.

Prim Ministru mhux xi konfessur li jista’ jaqbad u jinjora l-istandards tal-etika fil-ħajja pubblika. Muscat u Gonzi: maqtugħin mill-istess pezza drapp medjokri.

Tridu taraw il-partitarji patetiċi tagħhom jiktbu l-messaġġi taħt l-artikli dwar il-każ. Is-soltu storja: jekk Laburisti jiġġustifikaw l-aġir ta’ Muscat, u jekk Nazzjonalisti, jipprietkaw l-etika meta l-gvern preċedenti kien qisu skip ilu xi xhar fix-xemx taqli!

Il-PN u l-PL, Gonzi, Muscat, Mercieca u Fenech lanqas jistħu ma jafu: wiċċhom u x’imkien ieħor l-istess. Il-PN partit ipokrita jitkaża b’affarijiet li għamlu huma stess, u l-PL taparsi “ġdid” meta fil-fatt għandu l-istess mentalita ta’ sħbu tal-PN.

Links relatati:

Il-każ Tonio Fenech:

http://www.maltatoday.com.mt/2009/10/14/t1.html

Il-każ Mercieca:

http://www.maltatoday.com.mt/en/newsdetails/news/national/PN-slams-hypocrite-Prime-Minister-over-code-of-ethics-20130611

B’dedika lill-ftit li jxammru l-kmiem

May 23, 2013

Laqatni artiklu ta’ Saviour Balzan http://www.maltatoday.com.mt/en/blogsdetails/blogs/Salvaging-third-party-politics-20130523 illum. Fil-fatt kont sorpriż. Salvu mhux xi bniedem sentimentali fi kliemu, imma l-artiklu jolqot il-likk u min ħadem u għadu jaħdem għal politika pluralista f’Malta żgur jagħraf il-konvinzjoni li l-bidla fil-mentalita u l-mod ta’ kif issir il-politika f’Malta hija b’azzjoni politika BISS.

Il-problemi li iffaċċjajna u li kull min jisfida l-patt ta’ bejn il-PN u l-PL jiffaċċja huma varji.

L-ewwel problema hija l-mentalita li tagħmel xi ħaġa, titkellem u tagħti sehmek f’partit biex tieħu – inkella “għalxejn”. Ħares lejn x’qed jiġri – minn bordijiet Nazzjonalisti (Marthese Portelli  u oħrajn fil-Wasteserve, Sladden tal-ETC, kandidati Nazzjonalisti fil-board tal-Gozo Channel, kandidati Nazzjonalisti jew qraba ta’ attivisti Nazzjonalisti fl-Enemalta…il-lista hija twila) issa tilja kandidati Laburisti li jieħdu l-premju talli ħadmu fil-kampanja elettorali tal-partit. Waqt il-kampanja diġa jkunu jafu li x-xogħol “b’xejn” lill-partit se jitħallas minna lkoll wara l-elezzjoni. Il-verita hija li l-volontarjat spiċċa. U jekk partit ma jkollux biex b’xi mod iħallsek – anke jekk mhux bi flusu – allura ma tantx ikun hemm min ixammar il-kmiem.

In-nies tal-partit fil-bordijiet, ibda mill-Wasteserve sal-Freeport iservu ukoll biex idaħħlu nies jaħdmu bħala rigal għall-vot lil partit partikolari. Il-Freeport kumbinazzjoni mimli nies mid-Distrett tal-Belt… forsi tinbidel ftit issa, interessanti naraw minn liema distrett jidħlu n-nies issa.

It-tieni problema hija li min jinvolvi ruħu fil-politika jsib il-bsaten fir-roti, ġieli minn tal-familja stess. “X’se tagħmel b’idejk?”. “Attent”. “X’se tieħu?”. “Se jaqbdu miegħek”. U l-litanija tkompli. Fortunatament lili qatt ħadd ma ndaħalli, imma nissoponi li jien fil-minoranza!

Hemm ukoll il-fatt li trid tlaħħaq m’Alla u max-xitan. In-nies “normali” bħalna jaħdmu ħinijiet fissi, għandhom ħafna affarijiet x’jagħmlu minn familja, sa tfal, sa studju sa ħinijiet twal ta’ xogħol. Ħafna attivitajiet, stediniet li għalihom jkunu mistiedna kelliema tal-partiti jsiru filgħodu. Kemm-il darba tiflaħ titlaq mix-xogħol? Aħna tal-AD irridu nieklu mix-xogħol fulltime tagħna – ma ninnegozjawx mal-Gvern f’isem tax-Shell.

Kif jgħid Salvu, hemm ħafna nies li ħlief jibgħatulek il-messaġġi biex jippontifikaw, jippużaw u jgħidulek x’għandek tagħmel ma jagħmlux. Meta titlobhom jagħtu daqqa t’id u jinvolvu ruħhom jibdew l-iskużi. Din ma tiġrix magħna biss, iżda ovvjament jien l-aktar li taf huma l-affarijiet “tagħna”. Hemm ħafna li jibżgħu biża nkredibbli. U mbagħad hemm dawk li jridu jingħoġbu ma kulħadd, u jispeċjalizzaw fil-lagħqiżmu – is-sindromu tal-flavour of the month. Jew forsi aħjar is-sindromu Cyrus Engerer li missu jikteb il-Manwal “Kif tkun fis-Segretarjat ta’ Ministru Nazzjonalista, u  tinċensa lill-Kapo fil-Kunsill Ġenerali u tinċensa lill-“Joseph” il-ġimgħa ta’ wara u tispiċċa fis-Segretarjat ta’ Ministru Laburista fi ftit xhur”.

Imbagħad hemm l-istituzzjonijiet u l-eżekuturi tax-xewqat tagħhom kontra. L-istazzjon pubbliku dawn l-aħħar snin kien iddominat minn kumpanija li kienet tikkontrolla min jidher, kif jidher u kemm jidher. Waqt i-kampanja elettorali ħafna ħela ta’ ħin ġejjin u sejrin għand l-Awtorita tax-Xandir biex tipprova tiħu raġun. F’dan il-pajjiż mhux l-opinjoni tgħodd iżda min qed ilissinha. Bondi+: jistiednu lil kelliem tal-AD għal 5 jew 6 minuti f’programmi maħdum biżżilla biex jaqdu lill-PN. Il-preżentatur bilkemm ma jindaħalx biex tgħid dak li jrid jisma hu. Il-manuvri ta’ Joe Azzopardi, dwar il-ħinijiet u l-metodu tal-interventi f’Xarabank ħaqqhom jiġu studjati minn Vladimir Putin. Dejjem b’kumbinazzjoni l-kelliema tal-PN u l-linja ta’ mistoqsijiet u l-filmati preparati tal-preżentaturi minn qabel jaqblu perfettament. Ovvjament dejjem se jiċħdu kollox – dawn mhux xi affarijiet li tant tista’ tipprova f’xi qorti, imma meta tarahom iseħħu u tħosshom fuqek u l-kollegi tiegħek nassigurakom li huma reali.

Hemm ukoll min jkellmek dwar żbalji li saru jew setgħu saru waqt kampanja elettorali. L-opinjonijiet ivarjaw. Dejjem ikun hemm x’tirranġa u affarijiet li setgħu saru aħjar. Imma mhux ovvja jaħasra? Mhux fid-dinja qed ngħixu u mhux nies bl-impenji, l-limitazzjonijiet, u anke l-preġji tagħna aħna kollha kemm aħna?

Ma ninsewx li aktar milli s-suġġetti li tkellimna fuqhom l-isfida prinċipali tibqa’ il-mentalita li l-politika qegħdha hemm għall-pjaċiri u li nwegħdu l-ilma jiżfen mingħajr ma niffaċċjaw ir-realta.

Fost is-suġġetti li xi persuni qaluli li ma missna qatt semmejna hemm l-infieq tal-Gvern u t-taxxi. Boqq ma nafx. Imma naħseb għidna l-affarijiet kif inhuma. F’Malta għad hawn min jista’ jitkellem fuq infieq, “tablets” b’xejn, stipendji għal kull student u sistema ta’ saħħa “b’xejn” mingħajr ma jitkellem fuq kif issostni u tiggarantixxi d-dħul mit-taxxi.

Illum stess fit-TImes of Malta artiklu li jgħid li d-deficit se jogħla u d-dħul mit-taxxi se jonqos (“tax revenue stunted”). Bażikament il-Kummissjoni Ewropea, mingħajr ma nidher bombastiku, qed tagħti raġun lill-AD (Michael Briguglio u aħna lkoll kemm-il darba għamilna dal-punt qabel l-elezzjoni – bil-PN u l-PL ta’ politiċi tal-ħabba gozz li huma jmeru s-sewwa magħruf). Wara kollox dak li għidna mhux xi sigriet ta’ Fatima. Ma tridx tkun xi għaref biex tinduna li ma jistax ikun li ssostni stat soċjali (u nżidu aħna modernizazzjoni ekoloġika tal-pajjiż) mingħar dħul sostenibbli. Jekk mort l-isptasr u ħadt b’xejn, jekk mort l-iskola b’xejn, jekk mort s-Sixth Form u l-Universita snin ilu u ħadt l-għajnuna (u mn’alla għax f’familja ta’ erba’ aħwa ħadd ħlief il-ġenituri ma jaħdmu…) huwa ovvju anzi dover li se nħallas lura skont kemm naqla. Ir-realta irridu jew ma rridux hija rridu nagħżlu: jew min jiflaħ iħawwel jew li bħala soċjeta kull membru jkun intitolat għal ċerti servizzi li naqsmu l-piż tagħhom aħna lkoll. L-importanti huwa li naraw li t-taxxi tagħna jintefqu b’mod tajjeb u effettiv.

Fl-aħħar mill-aħħar li hemm bżonn huwa li kull min jemmen fil-bżonn ta’ pluraliżmu jxammar il-kmiem u mhux jistenna li ħaddieħor jifrixlu t-triq… “ħaddieħor” l-istess impenji, u ħajja bħal tiegħek għandu… ħadd m’huwa Superman/Superwoman!

Ili ma nikteb u allura dan il-blog ħallata ballata ta’ affarijiet mingħajr wisq struttura u żbalji tal-kitba ‘l hemm u ‘l hawn. Nispera li nsib il-muża li nikteb iżjed ma ndumx. Insellem lil dawk kollha li jxammu l-kmiem mingħajr ma jistennew xejn lura.

Magħna taf fejn int

February 28, 2013

mini manifesto - malti green

“Finanzi fis-sod”? roflol…

January 20, 2013

Roflol!? X’taħbat? Tintuża fuq iċ-‘chat’ fuq l-internet jew f’xi SMS – ‘rolling on floor, laughing out loud’ (http://www.urbandictionary.com/define.php?term=roflol).

Kieku mhux għax tal-biki hekk trid tiktiblu lil Lawrence Gonzi, Tonio Fenech jew xi kelliem ieħor tal-PN jibgħatlek xi messaġġ jgħidlek  “Finanzi fis-sod”. Anzi missna nagħmlu strixxuni kbar b'”ROFLOL” fuqhom u nwaħħluhom mal-billboards tal-“Fianzi fis-sod” (dawk bil-familja illamtati qishom riklam tal-Pepsodent).

Min jieħu għalih paċenzja, iżda trid tkun verament mazzun biex tibla’ dan l-islogan tal-PN. ‘Finanzi fis-sod’ bl-Enemalta b’dejn jaqbeż it-800, 000, 000 Ewro? ‘Finanzi fis-sod’ b’dejn nazzjonali jaqbeż l-4,700,000,000 Ewro (4.7 biljuni)? Mill-1996 id-dejn kiber b’400%. U d-defiċit jerġa jikber. (sors: http://www.centralbankmalta.org/site/statistics2.asp)

Għaliex taħseb li Gonzi ppropona tnaqqis kbir fit-taxxa tad-dħul meta kien jaf li se jaqa’ l-gvern? Ovvja għax kien jaf li l-baġit mhux se jgħaddi.

Ara irid ikollok wiċċek u l-warrani l-istess biex toħroġ billboard b’messaġġ bħal dan.

http://www.independent.com.mt/mobile/2013-01-13/news/maltas-deficit-trends-are-worrying-ad-680984576/

http://tvm.com.mt/news/maltas-deficit-trends-are-worrying-michael-brigulio/

http://www.maltatoday.com.mt/en/businessdetails/business/businessnews/S-P-warns-Malta-s-ratings-may-be-downgraded-by-two-notches

http://www.timesofmalta.com/articles/view/20130116/local/what-s-p-said.453503

 

Il-mina ta’ Gonzi u Muscat – Mhux kulhadd mazzun

January 16, 2013

Hawn hafna mzazen. Izda mhux kulhadd mazzun.

Gonzi qed iwieghed il-famuza mina bejn Malta u Ghawdex. Kien hareg biha l-kanidat Laburista Franco Mercieca, gabarha Chris Said u qabadha minn sieqha Muscat.

Il-PL u l-PN bejniethom qed iweghdu li jfallu lill Malta. Minn power station gdida li wiehed jghid li se tiswa fuq it-300 miljun Ewro u l-iehor jghid 600 miljun Ewro. Sa mina, li minn ghandu ftit melh f’mohhu malajr jinduna li tiswa tal-anqas biljun Ewro. Jissemmew il-famuzi ‘fondi Ewropej’. Ir-realta hija li fondi Ewropej jintefqu fuq affarijiet differenti…issa jekk il-PL u l-PN iridux jonfqu l-budget kollu allokat lil Malta fuq 7 snin fuq mina u powerstation ma nafx ghax ma qalux.

Sadanittant Tonio Fenech, dak li mar jara loghba futbol b’jet privat u li ra lill-Madonna tibki, ordna lil Enemalta tikkummissjona rapport minghan dil-KPMG – lestewh f’gurnata, fil-hin ghal konferenza stampa tal-Partit Nazzjonalista. Tonio Fenech ma jisthi minn xejn. Kif tridu jisthi la Gonzi tah l-assoluzzjoni!?

Lura ghall-mina. L-importanti huwa servizz veloci u affidabbli bejn iz-zewg gzejjer. Darba kien sar servizz ta’ catamaran li tiehdok minn Ghawdex sal-qalba kummercjali ta’ Malta. Hawn taht issib stqarrija tal-1999 tavzana b’pompa kbira s-servizz tal-‘Victoria Express’. Dan is-servizz twaqqaf … x’aktarx qalulna li ‘mhux vijabbli’…. tajjeb mela. Katamaran li jiswa hafna u hafna anqas minn mina mhux vijabbli u ghal Gonzi, Muscat, Mercieca u Said, mina tiswa l-biljuni, bi spejjez ta’ manteniment m’oghla s-sema vijabbli u fattibbli.

Trid tkun mazzun biex temminhom lil dawn in-nies. Trid tkun mazzun biex ma tindunax li dawn qed ifajjru bl-addocc u jweghdu l-ilma jizfen.

X’qed nipproponi? Facli. Ejjew indahhlu servizz ta’ catamaran li b’velocita tiehdok minn Ghawdex sal-Belt, tas-Sliema u jekk hemm bzonn postijiet ohra fil-qalba ta’ Malta – li jwasslek dritt fejn trid tmur.

http://www.gozochannel.com/pressreleasesdetails.asp?n=65

Press ReleasesFrom Gozochannel
VICTORIA EXPRESS BACK IN SERVICE 01/07/1999
1st July 1999VICTORIA EXPRESS BACK IN SERVICEThe Gozo Channel express service the SES Victoria Express will be back in service as from Monday, 5th July. Until the necessary alterations are made to the Sliema key the Catamaran will be operating solely between Mgarr and Sa Maison. The first trip from Mgarr Gozo will be at 6.45 am, while the first trip from Sa Maison will depart at 9.30 am. The catamaran will be operating between Monday and Saturday and the fare will be Lm3.00 single way and Lm5.00 return. A special fare of Lm1.00 will however be applicable for all passengers travelling from Gozo on the first trip only, with return on any other trip from Malta.

Speaking about the introduction of the new catamaran service, Gozo Channel Chairman, Mr John E Sullivan stated that “the reintroduction of the express service is in line with our commitment and slogan to give a service to Gozo and to all our customers. In preparing the summer schedule we have tried to accommodate the exigencies of all our customers, especially the Gozitans who commute to Malta on a daily basis for their work. We hope that this service will help alleviate some of the difficulties they undergo to travel to their office or place of work. Furthermore, the fact that the service is being provided to Sa Maison will help commuters to reach their destinations in a much shorter time. The 09.30 trip from Sa Maison is expected to be highly popular with tourists and the Maltese travelling to Gozo on business.”

Mr Sullivan added that “keeping in mind the social aspect of this service we have tried to keep the fares as low as possible. This we have done without sparing any efforts on the reliability and efficiency of the service.”

The summer schedule for the SES Victoria express will be as follows:

Mgarr Sa Maison

Dep : 06.45 Dep : 09.30
Dep : 12.30 Dep : 13.45
Dep : 17.00 Dep : 18.30

Aktar materjal dwar is-suggett:

http://gozonews.com/138/gozo-catamaran-reintroduction-proposed/

http://www.timesofmalta.com/articles/view/20060325/local/catamaran-to-gozo-mooted.59149

http://www.maltatoday.com.mt/2010/03/03/t4.html

http://carmelcacopardo.wordpress.com/2011/02/06/linking-malta-gozo-the-moses-touch/

http://carmelcacopardo.wordpress.com/2013/01/15/l-enemalta-tiffinanzja-l-kampanja-elettorali-tal-pn/

http://carmelcacopardo.wordpress.com/2011/02/12/the-right-link-that-remains-missing/

L-enerġija – snin sħaħ ta’ abbandun

January 9, 2013

Qegħdin tard ħafna fil-qasam tal-enerġija.

Ngħiduha kif inhi – l-PN fil-gvern għamel diżastru liema bħalu. Barra li ħalla kollox sa l-aħħar minuta tul is-snin:

* naqsu milli jinnegozjaw mal-UE fil-perjodu ta’ qabel l-isħubija dwar għajnuna għall-immodernizzar tas-settur. Dejjem aħjar tiddiskuti QABEL milli wara. Imma l-PN u Simon Busuttil kien aktar moħħhom dwar id-deroga finta tal-kaċċa fir-rebbiegħa,

* wegħdu li se jagħlqu l-power station tal-Marsa għall-ħabta tal-1995. Reġgħu wegħdu l-istess kemm lokalment u anke lill-UE fl-2004. Reġgħu qalu li ingħalqet dan l-aħħar iżda reġgħet infetħet minħabba ħsarat fil-famuż impjant prototip tal-BWSC.

* Austin Gatt (li issa l-“clone” tiegħu Delia ħiereġ għall-elezzjoni mal-PN ovvjament) għamel snin sħaħ jiżżufjetta b’kull sejħa għal enerġija nadifa. Ir-riżultat: Malta l-aħħar fl-UE f’dal-qasam.

* Għabbew lill-Enemalta b’dejn massiċċ ta’ 873,000,000 Ewro. Prosit u grazzi!

Hemm bżonn investiment kbir f’dal-qasam. Biss biss irridu nilħqu l-minimu ta’ 10% minn sorsi ta’ enerġija nadifa. Bħala AD ngħidu li min juża l-enerġija bil-għaqal għandu jkun mgħejjun. Min jaħli għandu jħallas il-prezz sħiħ.

Hemm bżonn investiment qawwi fil-pannelli fotovoltajiċi u solar water heaters. Hemm bżonn inħarsu lejn kunċetti bħal micro-wind turbines. Hemm proġetti interessanti ta’ enerġija mill-mewġ. U iva hemm bżonn immorru għall-gass. Dan kollu jfissru spejjes kbar.

La semmejt il-pannelli ma nistax ma nsemmix kif il-PN fil-gvern għalkemm nieda skemi ta’ sussidji dejjem għamel dan minn sena għal sena. DAN MHUX MOD kif isiru l-affarijiet. F’dawn l-affarijiet hemm bżonn ċertezza u pjanar fit-tul. Hemm kumpaniji li jinstallaw dan l-apparat li kellhom ikeċċu l-ħaddiema tekniċi tagħhom – għax meta toħroġ skema sena sena (il-Ġermanja l-pjan ta’ sussidji kien ippublikat b’liġi u mifrux fuq 20 sena) impossibbli li jsiru pjanijiet kummerċjali u pjanar tal-ħaddiema li jkollok bżonn.

Hemm djun kbar. Huwa għalhekk li l-kalkoli tal-PL dwar il-prezzijiet jidhru ottimisti iżżejjed. Id-diżastru tal-PN inħallsu għalih aħna lkoll.

Image

Arroganza,medjokrita u gideb fuq l-ilma

December 16, 2012

Empty vessels

L-arroganza ta’ Simon Busuttil ovvja. Il-medjokrita ta’ Anglu Farrugia ukoll. Mhux qed nitkellem fuq ‘delivery’ jew karizma – dawn mhux affarijiet li jigu naturali ghal kulhadd, qed nirreferi ghall-fatt li ma kellux twegibiet cari u tondi. Busuttil bil-pozi kollha li ghandu ma qal xejn – ‘empty vessel’, paroli u retorika vojta. It-tnejn ma qalu xejn bis-sugu. L-unika persuna waqt it-”take 2” ta’ Xarabank tal-bierah li kien car u tond fil-ftit minuti li kellu allokati kien Carmel Cacopardo. Bhal Michael Briguglio ftit tal-gimghat ilu, mar dritt ghall-punt u b’mod car ghamel il-kritika u, aktar importanti, il-proposti cari u tondi taghna. Michael Briguglio tkellem fuq aspetti socjali u ta’ rispett lejn id-diversita b’mod konkret fis-socjeta taghna. Carmel Cacopardo kompla fejn halla Michael Briguglio u barra li enfasizza l-bzonn li naghtu kaz dawk fuq il-paga minima ghamel punti cari dwar l-ambjent, u l-kwalita tal-hajja, s-serq tal-art li l-ohrajn jaghlqu ghajnejhom ghalih u l-energija u l-ilma.

Semma xi haga li lanqas Simon Busuttil u lanqas Anglu Farrugia ma kellhom id-dicenza li jsemmu – l-prezz tal-ilma skont direttiva tal-UE irid jirrifletti l-prezz vera tar-rizorsa. Qabel ma xi hadd ma jitkellem fuq ‘impozizzjoni’ – id-direttivi huma proposti mill-Kummissjoni Ewropea (innominata mill-gvernijiet) u maqbula bejn il-kunsill tal-ministri (il-ministri – eletti jew approvati mill-parlamenti nazzjonali – mill-pajjizi tal-UE li jiehdu hsieb is-suggett partikolari tad-direttiva) u l-parlament Ewropew (elett direttament)

Meta nircievi l-kont tad-dawl u l-ilma bilkemm inhares lejn l-ammont dovut ghall-ilma, ghax fir-realta hdejn l-ammont dovut ghall-elettriku huwa huwa baxx hafna. Tista’ ma ddoqx ghal widnejk imma din hija r-realta. Isimghu sew – l-prezz tal-ilma se joghla. L-ilma tal-pjan qed jintuza b’xejn bhalissa – xi haga li se JKOLLHA tieqaf. Nista’ mhux naghmel geddum u nsabbat saqajja.

Mela Simon Busuttil, Gonzi u l-PN kollu QED IZOMMU HALQHOM MAGHLUQ u Joseph Muscat u l-PL kollu jew qed jigdbu jew qed jaghmluha ta’ bir-ruhhom li ma jafux jew inkompetenti u medjokri:

Araw naqra kif gie kwotat Muscat illum fit-timesofmalta.com (http://www.timesofmalta.com/articles/view/20121216/local/muscat-insists-water-bill-will-go-down-too.449780) wara li Cacopardo faqaghlhom il-buzzieqa:

“The PN, Dr Muscat said, was trying to twist words. It was now asking whether Labour would raise water bills. But it was well known that half of Malta’s water production came from reverse osmosis plants, the highest power consumers in Malta. Therefore, when electricity prices went down, as they would under Labour, water prices would go down too, Dr Muscat said. If the government did not understand this, it had a serious problem of governance.”

Fil-fatt Carmel Cacopardo kien li kixef il-fatt li l-PN u l-PL qed jahbu l-fatti. Il-PN qed JAHBI l-verita u Muscat fl-istess hin wera li ma jafx xi tfisser Direttiva tal-UE u li aktar minn hekk ghandu bzonn lezzjoni bazika fis-somom u l-ekonomija tad-dhul u l-hrug. L-Enemalta falluta (iva tort tal-PN… Austin Gatt dizastru kien u l-PN abbanduna l-qasam tal-energija ghal ghexieren ta’ snin). ‘Il-Korporazzjoni ghas-Servizzi tal-Ilma thallas anqas ghall-elettriku li tuza jonqos biex tkompli toghdos. Ir-realta hija li r-rizorsi ghandhom prezz u jridu jigu manigjati b’mod sostenibbli. Il-mixja lejn energija nadifa u alternattiva saret aktar urgenti minn qatt qabel.

L-aktar messagg importanti huwa li Simon Busuttil, Lawrence Gonzi, Joseph Muscat u Anglu Farrugia jew qed jahbu jew qed jigdbulek fuq l-ilma… u dan fuq l-imla, ahseb u ara fuq affarijiet ohra.

Jekk ghandek sinsla, tivvota AD.