Il-mina ta’ Gonzi u Muscat – Mhux kulhadd mazzun

Hawn hafna mzazen. Izda mhux kulhadd mazzun.

Gonzi qed iwieghed il-famuza mina bejn Malta u Ghawdex. Kien hareg biha l-kanidat Laburista Franco Mercieca, gabarha Chris Said u qabadha minn sieqha Muscat.

Il-PL u l-PN bejniethom qed iweghdu li jfallu lill Malta. Minn power station gdida li wiehed jghid li se tiswa fuq it-300 miljun Ewro u l-iehor jghid 600 miljun Ewro. Sa mina, li minn ghandu ftit melh f’mohhu malajr jinduna li tiswa tal-anqas biljun Ewro. Jissemmew il-famuzi ‘fondi Ewropej’. Ir-realta hija li fondi Ewropej jintefqu fuq affarijiet differenti…issa jekk il-PL u l-PN iridux jonfqu l-budget kollu allokat lil Malta fuq 7 snin fuq mina u powerstation ma nafx ghax ma qalux.

Sadanittant Tonio Fenech, dak li mar jara loghba futbol b’jet privat u li ra lill-Madonna tibki, ordna lil Enemalta tikkummissjona rapport minghan dil-KPMG – lestewh f’gurnata, fil-hin ghal konferenza stampa tal-Partit Nazzjonalista. Tonio Fenech ma jisthi minn xejn. Kif tridu jisthi la Gonzi tah l-assoluzzjoni!?

Lura ghall-mina. L-importanti huwa servizz veloci u affidabbli bejn iz-zewg gzejjer. Darba kien sar servizz ta’ catamaran li tiehdok minn Ghawdex sal-qalba kummercjali ta’ Malta. Hawn taht issib stqarrija tal-1999 tavzana b’pompa kbira s-servizz tal-‘Victoria Express’. Dan is-servizz twaqqaf … x’aktarx qalulna li ‘mhux vijabbli’…. tajjeb mela. Katamaran li jiswa hafna u hafna anqas minn mina mhux vijabbli u ghal Gonzi, Muscat, Mercieca u Said, mina tiswa l-biljuni, bi spejjez ta’ manteniment m’oghla s-sema vijabbli u fattibbli.

Trid tkun mazzun biex temminhom lil dawn in-nies. Trid tkun mazzun biex ma tindunax li dawn qed ifajjru bl-addocc u jweghdu l-ilma jizfen.

X’qed nipproponi? Facli. Ejjew indahhlu servizz ta’ catamaran li b’velocita tiehdok minn Ghawdex sal-Belt, tas-Sliema u jekk hemm bzonn postijiet ohra fil-qalba ta’ Malta – li jwasslek dritt fejn trid tmur.

http://www.gozochannel.com/pressreleasesdetails.asp?n=65

Press ReleasesFrom Gozochannel
VICTORIA EXPRESS BACK IN SERVICE 01/07/1999
1st July 1999VICTORIA EXPRESS BACK IN SERVICEThe Gozo Channel express service the SES Victoria Express will be back in service as from Monday, 5th July. Until the necessary alterations are made to the Sliema key the Catamaran will be operating solely between Mgarr and Sa Maison. The first trip from Mgarr Gozo will be at 6.45 am, while the first trip from Sa Maison will depart at 9.30 am. The catamaran will be operating between Monday and Saturday and the fare will be Lm3.00 single way and Lm5.00 return. A special fare of Lm1.00 will however be applicable for all passengers travelling from Gozo on the first trip only, with return on any other trip from Malta.

Speaking about the introduction of the new catamaran service, Gozo Channel Chairman, Mr John E Sullivan stated that “the reintroduction of the express service is in line with our commitment and slogan to give a service to Gozo and to all our customers. In preparing the summer schedule we have tried to accommodate the exigencies of all our customers, especially the Gozitans who commute to Malta on a daily basis for their work. We hope that this service will help alleviate some of the difficulties they undergo to travel to their office or place of work. Furthermore, the fact that the service is being provided to Sa Maison will help commuters to reach their destinations in a much shorter time. The 09.30 trip from Sa Maison is expected to be highly popular with tourists and the Maltese travelling to Gozo on business.”

Mr Sullivan added that “keeping in mind the social aspect of this service we have tried to keep the fares as low as possible. This we have done without sparing any efforts on the reliability and efficiency of the service.”

The summer schedule for the SES Victoria express will be as follows:

Mgarr Sa Maison

Dep : 06.45 Dep : 09.30
Dep : 12.30 Dep : 13.45
Dep : 17.00 Dep : 18.30

Aktar materjal dwar is-suggett:

http://gozonews.com/138/gozo-catamaran-reintroduction-proposed/

http://www.timesofmalta.com/articles/view/20060325/local/catamaran-to-gozo-mooted.59149

http://www.maltatoday.com.mt/2010/03/03/t4.html

http://carmelcacopardo.wordpress.com/2011/02/06/linking-malta-gozo-the-moses-touch/

http://carmelcacopardo.wordpress.com/2013/01/15/l-enemalta-tiffinanzja-l-kampanja-elettorali-tal-pn/

http://carmelcacopardo.wordpress.com/2011/02/12/the-right-link-that-remains-missing/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: