Archive for June, 2010

George Borg Olivier offered Malta as a nuclear weapons base

June 20, 2010

This story reminds me of current foreign minister and PN deputy leader Tonio Borg’s comments in answer to an AD comment in 2004 against nuclear weapons… he had said that they are needed because they are a deterrent, while in the meantime former superpowers were discussing nuclear disarmament!! With politicians like these…

Here is the whole, unedited document from the UK National Archives: UK National Archives Cabinet document

see story as reported in Maltese press here:

http://www.maltatoday.com.mt/news/national/george-borg-olivier-offered-malta-as-a-nuclear-weapons-base

Il-PL u l-PN: ipokrezija dwar id-divorzju

June 1, 2010

Ralph Cassar – Segretarju Ġenerali AD

Bħalissa qed jerġa’ jqum dibattitu dwar id-divorzju fid-dawl tad-diskussjoni f’Kumitat Parlamentari li qed jiddiskuti l-koabitazzjoni. Nies li jappoġġjaw lill-PN qed jindunaw li appoġġjaw partit li fl-għeruq tiegħu huwa konservattiv għall-aħħar. Il-PL għandu partitarji li huma wkoll lanqas jafu x’jiġifieri tkun progressiv. Dan juri li ħafna nies lanqas jafu għaliex jivvutaw għall-PL u l-PN: l-uniku raġunijiet x’aktarx huma l-istinti tribali u l-preġudizzji politiċi tagħhom.

Mid-diskussjoni fil-Kumitat Parlamentari dwar il-koabitazzjoni hu ċar daqs il-kristall li l-Membri Parlamentari tal-Gvern iridu jogħġbu kemm lill-votanti konservattivi tagħhom u fl-istess nifs jippruvaw jogħġbu wkoll lil dawk li għal xi raġuni għalkemm jivvutaw lill-Partit Konservattiv huma daqsxejn aktar liberali. Min-naħa l-oħra Deputati Laburisti, uħud minnhom għalkemm suppost progressivi, huma fil-fatt konservattivi wkoll fejn jidħol id-divorzju.

L-Istat għandu jittratta liċ-ċittadini tiegħu ta’ adulti li kapaċi jieħdu deċiżjonijiet li jaffettwaw il-ħajja personali tagħhom. Hi ipokrezija li tiddiskuti l-koabitazzjoni meta fil-fatt dawk li jikkoabitaw huma sfurzati mill-Gvern stess jagħmlu hekk. Hawn eluf ta’ ċittadini li mhux qed jingħataw ċans jirregolarizzaw ħajjithom quddiem il-Liġi.

Minkejja r-retorika tal-Gvern fuq il-valuri, il-Gvern u l-Prim Ministru abdika r-responsabbiltà tat-tħejjija għaż-żwieġ f’idejn il-Knisja, jiġifieri min ma jridx żwieġ fil-Knisja m’għandux possibbiltà ta’ tħejjija għaż-żwieġ. Il-PL ukoll qed jagħti messaggi kontradittorji billi l-Mexxej Laburista iddikjara ruħu favur id-divorzju iżda numru ta’ Membri Parlamentari jitkellmu b’mod ċar kontra.

Il-pożizzjoni politika tal-PL hi li l-Membri Parlamentari tiegħu jkollhom vot ħieles li jfisser li l-PL hu fl-istess ħin favur u kontra d-divorzju biex b’hekk jipprova jingħoġob ma’ kulħadd. Il-PL mhux kapaċi jieħu pożizzjoni bħala partit dwar is-suggett — ir-realtà hi li anke bil-PL waħdu fil-Gvern fil-fatt ma jinbidel xejn.

Xi snin ilu konna nużaw is-slogan MLPN – slogan li jitkellem waħdu. F’Parlament fejn żewġ partiti jridu jogħġbu lil kulħadd fl-istess nifs dan is-slogan qed jerġa’ jieħu sinifikat kbir. Alternattiva Demokratika –The Green Party — dejjem kienet ċara: persuni adulti għandu jkollhom il-possibbiltà li jirregolarizzaw ħajjithom bħalma għandhom din l-istess possibbiltà nies Maltin li d-divorzju tagħhom hu rikonoxxut minn qrati u l-Istat Malti sempliċiment għax ġabu dan id-divorzju minn barra. Il-PN u l-PL qed jittrattaw sezzjoni ta’ ċittadini bħala ċittadini tat-tieni klassi.